Sådan reagerer kroppen
på pollenallergi
Er du i tvivl, om du har pollenallergi?
Så vær opmærksom på disse symptomer,
som kan skyldes allergi over for fx birk eller græspollen.
Det er individuelt, hvor meget man reagerer på pollenallergi - men uden behandling kan symptomerne blive så slemme, at man føler sig sløj og fx må blive hjemme fra arbejde. Se her, hvilke symptomer du skal være opmærksom på.
Pollen og krydsreaktioner
De pollen, der kan give allergisymptomer, kommer oftest fra vindbestøvede træer, græsser og urter. Fælles er, at de danner store mængder pollen, der spredes med vinden.
Om foråret er det pollen fra træer, der giver høfebersymptomer. Det meste af sommeren er der pollen fra græs og urter i luften, og i løbet af sensommeren stiger antallet af skimmelsvampesporer.
Det er ret udbredt, at mennesker med allergi over for pollen fra træer reagerer på pollen fra flere forskellige træer. Årsagen er, at pollen fra træer i samme familie indeholder allergener, der ligner hinanden, og derfor kan kroppen ikke kende forskel på dem. Det gælder blandt andet for birkefamilien, hvor birk, el, hassel og avnbøg hører til, og for bøgefamilien med bøg, eg og kastanje. Det betyder, at du kan opleve, at dine symptomer optræder på tidspunkter, du ikke forventer.

Pollen fra disse planter kan være årsag til krydsreaktioner
Birkepollen er et ret dominerende allergen, og derfor bruger læger ofte birkepollen, når de undersøger for allergi over for pollen fra træer. Men lægen kan undersøge for flere træarter. De allergifremkaldende stoffer i de enkelte græsarter er også temmelig ens. Så hvis du har allergi over for græs, vil du ofte reagere på pollen fra de fleste græsarter.
Pollenallergi og mad
Hvis man har pollenallergi, kan man opleve at få allergiske symptomer, hvis man spiser visse frugter, grøntsager, nødder eller krydderier.
Ved pollenallergi kan man få allergiske symptomer, hvis man spiser visse frugter, grøntsager, nødder eller krydderier. Kroppen reagerer, fordi den ikke kan skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer.

Denne allergiske reaktion kaldes krydsreaktioner.
Hver anden med allergi over for både birke-, græs- og bynkepollen får symptomer, når de spiser visse nødder, frugter og grøntsager.

Blandt dem, der kun har birkepollenallergi, oplever hver tredje krydsreaktioner.

Det er derimod ikke helt så almindeligt på vore breddegrader, at personer, som kun er allergiske over for pollen fra græs eller bynke, får symptomer, når de spiser krydsreagerende fødevarer.

Klik på billedet for at forstørre det
Nogle med pollenallergi får symptomer året rundt, hvis de spiser fødevarer, som krydsreagerer med pollen. Andre oplever kun krydsreaktioner i pollensæsonen.

Har du birkepollenallergi, kan du også få symptomer fra krydsreagerende fødevarer, når det er sæson for pollen fra el, elm eller hassel. Tilsvarende kan mennesker med allergi over for el, elm og hassel reagere på de samme fødevarer som ved birkepollenallergi.

Det hjælper ikke på symptomerne fra selve pollenallergien, at du undgår de fødevarer, som krydsreagerer med pollen.
Få den rette behandling
Astma-Allergi Danmarks Rådgivning sidder altid klar til at hjælpe dig gennem pollensæsonen på
tlf. 43 43 42 99 fra mandag til fredag kl. 9-14
og onsdag kl. 16-18.